Den kvalitative metode

Den kvalitative metode vægter indlevelse og forståelse for individet højere end den kvantitative metode, der fokuserer på numeriske talværdier og statistik.

Den kvalitative metode kan både stå alene og bruges som et supplement til en kvantitativ undersøgelse.

insider har lige stor erfaring med begge metoder, og er vant til at samarbejde bredt – både med egne samarbejdspartnere – og med kundens mere eller mindre fast tilknyttede rådgivere såsom Medie-, PR- og Reklamebureauer, grafikere eller andre specialister.

insider har mange års erfaring med længerevarende kundeforhold, som spænder fra forlagsbranchen til medicinalindustrien og rådgiver derfor ikke som specialist inden for en konkret branche, men som specialist i at finde frem til den metode, der kan hjælpe med at få svar på de spørgsmål, kunderne måtte have – og forhåbentlig lidt til.

Metoder

Insider benytter sig primært af 3 metoder, der hver især spænder over et utal af variationer ift. deltagerantal, varighed, indhold, form og output.

Fokusgrupper
 • Fokusgrupper egner sig bedst til at identificere overordnede tendenser og konklusioner på tværs af prædefinerede målgrupper.
 • En fokusgruppe anbefales som udgangspunkt med 6-8 deltagere. Men alt afhængig af kompleksiteten af emnet og målgruppen kan der være stor værdi i at gøre grupperne mindre og mere intime eller større for at høre så mange holdninger som muligt.
 • Som regel afholdes fokusgrupper i et anonymt lokale med spejlvæg, som gør det muligt for kunden at sidde med bag ved spejlet og overvære seancen. Andre gange kan det være en fordel at afholde fokusgruppen i mere tilpassede rammer (fx hjemme hos respondenterne selv).
 • De emner der egner sig bedst til at blive debatteret i en fokusgruppe, er dem hvor opfattelsen af emnet – også uden for lokalet – er tilbøjelig til at blive påvirket i en social kontekst. Fx: Man læser avis eller ser en serie og synes én ting, lige indtil at man taler med naboen, der har en anden opfattelse. Naboens opfattelse påvirker en næste gang man åbner avisen/ser serien, hvor nye aspekter kommer til syne og ændrer oplevelsen.
 • En fokusgruppe egner sig således ikke til at afdække en holdning til fx et teleselskab, da denne holdningen som regel er meget individuel og afhænger af hvilken sælger man har været i kløerne på samt af ens personlige behov og teleforbrug. Til dette anbefales dybdeinterviewet.
Dybdeinterview
 • Dybdeinterviewet anbefales til at komme tættere på den enkelte person, og særligt til de mere ’sårbare’ emner, hvor man i en gruppesituation måske kunne komme til at tilbageholde vigtige informationer.
 • Dybdeinterviewet anbefales også som metode, hvis der er behov for en detaljeret kortlægning af en konkret oplevelse som fx; Hvornår man helt præcist tog den endelige beslutning om at købe en bolig eller; Hvor mange specifikke ’touchpoints’ man oplevede i forbindelse med at få et nyt pas eller omlægge sit telefonabonnement.
 • En afart af det personlige dybdeinterview er ’duo interviewet’, hvor to personer, interviewes sammen. Denne metode kan være en fordel, når man vil forstå tanker og følelser bag forskellige adfærdsmønstre, som fx kommunikationsvaner, mere holistisk. Man kan også med fordel lade de to personer interviewe hinanden, for at få indblik i hvilke spontane emner, der har betydning.
 • Stedet hvor interviewet afholdes afhænger altid af emnet – og af personen der skal interviewes.
Etnologiske undersøgelser

 

 • Etnologiske undersøgelser spænder over alt fra (mere eller mindre produktspecifikke) Shop-alongs i detailbutikker, madlavning hjemme i private køkkener, en tur på borgerservice eller med en medicinalsælger på arbejde.
 • Disse metoder anbefales oftest som et supplement til enten fokusgruppen eller dybdeinterviewet, da de giver en fantastisk indsigt i, hvordan forbrugeren rent faktisk agerer, hvilket er et godt udgangspunkt for en efterfølgende dialog.

Har du lyst til at deltage?

Insider er altid interesseret i at møde nye mennesker, der har holdninger og kan udtrykke dem. Vi skal nok finde dig. Men hvis du vil gøre livet nemmere for os, næste gang vi er på udkig efter en specifik målgruppe, så er du mere end velkommen til at udfylde dine kontaktinformationer her:

Tilmeld dig vores panel

– Vi kontakter dig først, når vi vurderer, at det giver mening at tale med dig i forhold til en konkret undersøgelse. Hvis du har nogen spørgsmål, er du til gengæld altid velkommen til at kontakte os.